Eurofem

Julkaisut ja kirjallisuutta

YHDYSKUNTIEN KEHITTÄMISEEN JA NARAN TOIMIALAAN
LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Ahlfors-Friman, A. – Haataja, A. – Kairamo, M. – Kuusinen, H. – Mattila, K. – Tommila,K. & Wahlberg, A. (1982) Raportti seminaarista
Yhteisöasuminen ja tasa-arvo. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 2. Helsinki.

Allas, A. – Horelli, L. – Kalliokoski, R-L. – Vepsä, K. (1992) Lapsiystävälliseen ympäristöön, opaskirja kansalaisille, suunnittelijoille ja
päättäjille. Ympäristöministeriö 5/92, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki: VAPK.

Blomstrand, S, Edström,R-M, Kuusinen,H, Mattila,K, Navne, A-D, Reite,A, Routio,R, Wahlberg,A, Wurtz, E, Zebitz, U, Östbye, G. (1988)
Pohjoismaiden työryhmä Kan vi bo samman. Om bogemenskap i Norden, Stockholm.

Cronberg, T. (1985) Uusi arki. Työn, asumisen ja hoitotoimen yhdistämisestä lähiyhteisössä. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
monisteita 5.

Cronberg, T. – Hanson,K. – Kaul, S. & Sangregorio, I-L. (1979)Rapport fra En Konfereanse å bygga og bo på kvinnernes vilkår. Göteborg.

Cronberg, T. & Vepsä, K. (1982) Asumisen uusi suunta. Jyväskylä: Tammi.
Edström,R-M. – Kärnekull, K. – Hanson, K. ja Lauthers, G. – Tiirikkala, A. (1983) Raportti Asua ja rakentaa naisten ehdoilla, Rödhus Klit,
Stockholm.

Forskargruppen för det nya vardagslivet (1984) Det nya vardagslivet. Köbenhavn: Nord, Kommitten för jämställdhetsfrågor.

Forskergruppen for det nye hverdagslivet (1987) Veier til det nye hverdagslivet. Oslo: nordisk Ministerråd.

Horelli. L. (1989) Uusi arki ja kehittämistutkimus. Yhteiskuntasuunnittelu. 1. ss. 24-28.

Horelli, L. (1993) Asunto psykologisena ympäristönä. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 3. Espoo: Teknillinen
korkeakoulu.

Horelli, L. (1994) Lasten näköinen elinympäristö. Kokemuksia yhdyskuntasuunnittelun, ympäristökasvatuksen ja ehkäisevän sosiaalipolitiikan
välisestä yhteistyöstä Kiteen Rantalan ala-asteella. Helsinki: Ympäristöministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Horelli, L. (1994) The Role of Finnish Women in Urban Policy. A national report for “Women in the City: Housing, Mobility and Urban
Services”, OECD-conference, Paris, 4-6 October 1994.

Horelli, L. (1994) Strategies for women´s approaches in regional and urban planning. Development alternatives seen by women. In the
proceedings of the Conference “The Challenges facing European Society with the approach of the year 2000. Role and representation of women in urban and regional planning aiming at sustainable development”, held in Örnsköldsvik, 24-26 March 1994, pp. 213-221. Strasbourg: Council of Europe, European regional planning, No. 56.

Horelli, L. (1997) Engendering evaluation of European regional development. Shifting from a minuet to progressive dance. Evaluation 3L 4),
435-350.
Horelli, L. (Ed)(1998). Proceedings of the EuroFEM international conference on local and regional sustainable human development. Hämeenlinna.

Horelli, L. (1999) Mainstreaming Local and Regional Development in the Finnish Context. A paper presented at the Council of Europe Conference
on Gender Mainstreaming: a step into the 21st century, Athens, 16-18.1999.

Horelli, L. & Booth, C. Gilroy, R. (2000) The EuroFEM toolkit for mobilising women into local and regional development.Revised version.
Hämeenlinna: Helsinki University of Technology.

Horelli, L & Booth, C. & Gilroy, R. (2000) Le Coffret EuroFEM de mobilisation des femmes pour le developpement local et regional. Espoo:
L´Universite de Technologie d´Helsinki.

Horelli, L. & Roininen, J. (1997) Gender aspects in the application of ERDF interventions in the Finnish context in 1995-1996. Brussels:
European Commission GG XVI

Horelli, L. & Roininen, J. (1998)Rakennepolitiikan tasa-arvoarviointi. Helsinki:Työministeriö.

Horelli, L. & Roininen, J. – Reijo, M. (1999) Meta-evaluation of the Nordic structural policy from the gender perspective. Espoo: Helsinki
University of Technology, Department of Architecture.

Horelli, L. & Vepsä, K. (1990) The New Everyday Life & and ways to see it. In Proceedings of the seminar “Participation by women in decisions
concerning regional and environmental planning. Athens, 25-27 October 1990, pp.100-102. Strasbourg: Council of Europe, Equality between women and men.

Horelli, L. – Vepsä. K. (1994) In Search of Supportive Structures for Everyday Life.

In I. Altman – A. Churchman (eds.) Women and the Environment. Human Behavior and Environment, Vol. 13. New York: Plenum.

Horelli, L. – Vepsä, K. (1995) Ympäristön lapsipuolet. Helsinki: ITLA.

Kanerva. I. (Toim.)(2000) Naiset maankäytön ja rakentamisen vaikuttajina. Raportti seminaarista 30.1.1999. Helsinki:
Tasa-arvoasiainneuvottelukunta, STM. Ympäristöministeriö (1995) Naiset suunnittelussa & laatua arkeen. Helsinki: YM, Alueiden käytön osasto.

Kuusinen,H. – Routio, R. – Mattila,K. – Wahlberg,A. (1989) Osaammeko asua yhdessä. Yhteisöasuminen Pohjoismaissa. Jyväskylä.

Lundahl, G. & Sangregorio, I-L. (1992) Femton kollektivhus. Stockholm: Byggforskningsrådet

Marcussen, V. – Knudstrup Olesen, M-A. – Tömmerup, J. (1987) Rapport fra Kvinnekonferansen Bygge og bo på kvinners vilkår.
Toneheim-Hamar, Norge.

The Research group for the New Everyday Life (1991) The New Everyday Life & ways and means. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Sangregorio, I-L. (1994) På spaning efter bättre boende. Stockholm: Byggforsningsrådet.

Toppinen, A, – Lunde, A M, – Norrby Herdenfeldt, C, – Leimand, L , (1985)Rapport från Det Nya Vardagslivet-konferansen, Grankulla, Finland.

Ympäristöministeriö (1998) Naiset suunnittelussa. Kokoomamoniste. Helsinki.